CHEMADEX PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 3
40-009 KATOWICE
tel. +48 32 2537873
faks +48 32 2537083
e-mail:Nasze usługi

CHEMADEX PROJEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach oferuje i wykonuje usługi techniczne związane z realizacją specjalistycznych zagadnień technicznych oraz kompleksowe usługi obejmujące realizację przedsięwzięcia technicznego. Forma i sposób realizacji są różnorodne i mogą to być opracowania projektów, porady, udostępnienie specjalistów lub ich zespołów do zleconych na bieżąco zadań.

W zakres usług wchodzą:

wstępne konsultacje specjalistyczne w zakresie planowania zadań inwestycyjnych;
kompletowanie i przetwarzanie danych technicznych;
ekspertyzy i doradztwo techniczne;
prowadzenie akcji ofertowych na zakup nowego wyposażenia;
współudział przy opracowywaniu technicznych części kontraktów na dostawy wyposażenia z importu;
usługi consultingowe;
opracowanie projektów procesowych instalacji przemysłowych a szczególnie w dziedzinie technologii kwasu siarkowego;

 • opracowanie dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dla różnorodnych instalacji przemysłowych w zakresie:
  • projektów technicznych
  • projektów montażowych
  • projektów budowlanych dla uzyskania zezwoleń na budowę
  • projektów wykonawczych dla urządzeń, gazociągów, kanałów, rurociągów dla różnych instalacji i mediów
  • projektów wymurówek kwasoodpornych i żaroodpornych
  • projektów budowlanych dla fundamentów, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych
  • projektów izolacji termicznej
  • projektów instalacyjnych (woda, sprężone powietrze, gazy)
  • projektów elektrycznych: siły, oświetlenia i sterowania
  • projektów pomiarów i automatyzacji procesów
  • kosztorysów
 • projektowanie dla modernizacji, intensyfikacji, naprawy i remontów urządzeń i instalacji;
 • opracowanie planów sytuacyjnych i zagospodarowania terenu;
 • nadzór techniczny nad montażem, rozruchem i eksploatacją;
 • projekt i wykonawstwo dla przemieszczenia urządzeń (w tym wymurowanych) pomiędzy stanowiskiem montażowym a docelowym, dla skrócenia czasu modernizacji lub remontów instalacji.