INFORMACJE O FIRMIE

CHEMADEX PROJEKT założony w 1993, powstał w wyniku przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa CHEMADEX – ODDZIAŁ KATOWICE, prowadzącego działalność w zakresie projektowania i budowy obiektów przemysłowych od 1965 roku.

 chemadex projekt
CHEMADEX PROJEKT z siedzibą w Katowicach jest przedsiębiorstwem projektującym obiekty przemysłowe i urządzenia dla przemysłu chemicznego, przedewszystkim fabryki kwasu siarkowego oraz z zakresu tematyki na styku chemii – energetyki (ciepłownictwa) – mechaniki.
CHEMADEX PROJEKT prowadzi także szeroką działalność usługową w zakresie pomocy technicznej i consultingu.
CHEMADEX PROJEKT z siedzibą w Katowicach jest kontynuatorem działalności, nie istniejącej obecnie firmy państwowej CHEMADEX w Krakowie i współpracuje z przedsiębiorstwami produkującymi urządzenia, maszyny, pompy, dmuchawy i armaturę oraz współpracuje z wieloma instytutami i biurami projektów oraz  firmami zagranicznymi.
W wyniku prac badawczych i naukowych oraz wieloletniego doświadczenia eksploatacyjnego oferowane technologie są stale modernizowane dla osiągnięcia coraz lepszych efektów eksploatacyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji.  CHEMADEX PROJEKT współpracuje i utrzymuje kontakty z renomowanymi firmami krajowymi i zagranicznymi przy projektowaniu i realizacji obiektów przemysłowych.
chemadex projekt
Zakres oferty firmy CHEMADEX PROJEKT obejmuje: 
- DOKUMENTACJĘ  TECHNICZNĄ  (we wszystkich branżach) 
- ANALIZY OFERT NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA 
- USŁUGI CONSULTINGOWE 
- OCENY STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI
- NADZORY AUTORSKIE I MONTAŻOWE

Usługi świadczone przez CHEMADEX PROJEKT są w każdym przypadku dostosowane do żądań Klienta, istniejącej sytuacji, warunków lokalnych oraz dysponowanych środków finansowych na realizację zadania.

REFERENCJE