CHEMADEX PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 3
40-009 KATOWICE
tel. +48 32 2537873
faks +48 32 2537083
e-mail:O firmie

CHEMADEX PROJEKT założony w 1993, powstał w wyniku przekształcenia
państwowego Przedsiębiorstwa CHEMADEX – ODDZIAŁ KATOWICE, prowadzącego
działalność w zakresie projektowania i budowy obiektów przemysłowych od 1965
roku.

CHEMADEX PROJEKT z siedzibą w Katowicach jest przedsiębiorstwem projektującym obiekty przemysłowe i urządzenia dla przemysłu chemicznego, przedewszystkim fabryki kwasu siarkowego oraz z zakresu tematyki na styku chemii – energetyki (ciepłownictwa) – mechaniki.

CHEMADEX PROJEKT prowadzi także szeroką działalność usługową w zakresie pomocy technicznej i consultingu.

CHEMADEX PROJEKT z siedzibą w Katowicach jest kontynuatorem działalności, nie istniejącej obecnie firmy państwowej CHEMADEX w Krakowie i współpracuje z przedsiębiorstwami produkującymi urządzenia, maszyny, pompy, dmuchawy i armaturę oraz współpracuje z wieloma instytutami i biurami projektów oraz firmami zagranicznymi.

W wyniku prac badawczych i naukowych oraz wieloletniego doświadczenia eksploatacyjnego oferowane technologie są stale modernizowane dla osiągnięcia coraz lepszych efektów eksploatacyjnych oraz obniżenia kosztów produkcji. CHEMADEX PROJEKT współpracuje i utrzymuje kontakty z renomowanymi firmami krajowymi i zagranicznymi przy projektowaniu i realizacji obiektów przemysłowych.

Zakres oferty firmy CHEMADEX PROJEKT obejmuje:

  • DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ (we wszystkich branżach)
  • ANALIZY OFERT NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA
  • USŁUGI CONSULTINGOWE
  • OCENY STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI
  • NADZORY AUTORSKIE I MONTAŻOWE

Usługi świadczone przez CHEMADEX PROJEKT są w każdym przypadku dostosowane do żądań Klienta, istniejącej sytuacji, warunków lokalnych oraz dysponowanych środków finansowych na realizację zadania.