INFORMACJE O USŁUGACH TECHNICZNYCH

projekty techniczne CHEMADEX PROJEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach oferuje i wykonuje usługi techniczne związane z realizacją specjalistycznych zagadnień technicznych oraz kompleksowe usługi obejmujące realizację przedsięwzięcia technicznego. Forma i sposób realizacji są różnorodne i mogą to być opracowania projektów, porady, udostępnienie specjalistów lub ich zespołów do zleconych na bieżąco zadań.

W zakres usług wchodzą:

projekty techniczne
 • wstępne konsultacje specjalistyczne w zakresie planowania zadań inwestycyjnych;
 • kompletowanie i przetwarzanie danych technicznych;
 • ekspertyzy i doradztwo techniczne;
 • prowadzenie akcji ofertowych na zakup nowego wyposażenia;
 • współudział przy opracowywaniu technicznych  części kontraktów na dostawy wyposażenia z   importu;
 • usługi consultingowe;
 • opracowanie projektów procesowych instalacji przemysłowych a szczególnie w dziedzinie technologii kwasu siarkowego;
 • opracowanie dokumentacji technicznej we wszystkich branżach dla różnorodnych instalacji przemysłowych w zakresie:
- projektów technicznych
- projektów montażowych
- projektów budowlanych dla uzyskania zezwoleń na budowę
- projektów wykonawczych dla urządzeń, gazociągów, kanałów, rurociągów dla różnych instalacji i mediów
- projektów wymurówek kwasoodpornych i żaroodpornych
- projektów budowlanych dla fundamentów, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych
- projektów izolacji termicznej
- projek tów instalacyjnych (woda, sprężone powietrze, gazy)
- projektów elektrycznych: siły, oświetlenia i sterowania
- projektów pomiarów i automatyzacji procesów
- kosztorysów
 • projektowanie dla modernizacji, intensyfikacji, naprawy i remontów urządzeń i instalacji;
 • opracowanie planów sytuacyjnych i zagospodarowania terenu;
 • nadzór techniczny nad montażem, rozruchem i eksploatacją;
 • projekt i wykonawstwo dla przemieszczenia urządzeń (w tym  wymurowanych) pomiędzy stanowiskiem montażowym a docelowym, dla skrócenia czasu modernizacji lub remontów instalacji.


projektowanie dla przemysłu